? گنجشک - بهترین تصاویر جهان
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

بهترین تصاویر جهان

موزه علوم طبیعی
یکشنبه 20 فروردین 1391

گنجشک

  

لانه سازی گنجشک 

 

درس همّت 

 

همت عالی ز فلک بگذرد          مرد به همّت تواند ز ملک بگذرد 

همت اگر سلسله جنبان شود             مور تواند که سلیمان شود